Coca-Cola European Partners outsourcar all rekonditioneringsverksamhet till Markiscity Service AB

All rekonditioneringsverksamhet samt transporter av dryckesutrustning kommer Coca-Cola European Partners att outsourca till Markiscity Service AB i Nynäshamn.

 – ”Vi är mycket glada att kunna utöka vårt samarbete med Coca-Cola European Partners”, säger Peter Johansson ägare till Markiscity Service AB

 Det utökade samarbetet parterna emellan innebär att Markiscity Service AB blir en av Europas största rekonditioneringsverkstäder inom dryckesutrustning dit kylskåp, fountain, vending, kaffemaskiner och bardiskar räknas.

-”Vi kommer totalt att hantera närmare 60 000 nya och begagnade enheter i och med detta avtal” säger Peter Johansson och avslutar ”vi har fått flera samtal från nya kunder vilket tyder på att trenden just nu är att outsourca rekonditioneringen och specialtransporterna som vi utför.”

 

 

Fakta Markiscity
Markiscity grundades 1991 av Peter Johansson. I början var Markiscity inriktad på solskydd för privatmarknaden i närområdet av Nynäshamn. I mitten av 90-talet sökte sig fler och fler restauranger samt bryggerier till det lilla Nynäshamnsföretaget vilket gjorde att Markiscity expanderade, inte bara personalmässigt utan företaget breddade även sin verksamhet med eventuthyrning av bardiskar och kylskåp. Till en följd av eventverksamheten tillkom kylskåpsrekonditionering och kylteknik som en naturlig del i utvecklingen.

Fram till 2009 hade eventverksamheten vuxit från 11 bardiskar till ca 300 st samt 350 st kylskåp. För att renodla verksamheten beslöt Peter och hans fru Carina Johansson att sälja solskyddsdelen och bara fokusera på eventuthyrning och kylskåpsrekond. Försäljningen blev startskottet på en snabb utveckling av kylskåpsrekonditioneringen. Markiscitys symaskin såldes och ett tryckeri skapades för att tillgodose de krav på profilering av kylskåpen som marknaden efterfrågade. Idag är tryckeriet ett dotterbolag till Markiscity Service AB. Huvudinriktningen är fortfarande tryck till kylskåp men med drivande personal och moderna maskiner så utvecklas verksamheten hela tiden.

Målet för 2018 är att Markiscity ska hantera 60 000 kylskåp och bardiskar med egenkontrollerade bilar. Våra specialutbildade chaufförer hjälper slutkunden med allt från överplock av varor till lättare ombyggnad i butiken, allt beroende på vad vår kund önskar. I vårt egenutvecklade IT-system har vi kontroll på våra kunders utrustningar från vilka delar som bytts under rekonditioneringen till utrustningens placering.

Kontaktuppgifter
Peter Johansson
Email: peter@markiscity.se
Tfn: 08-524 00 661
Mobil: 073-987 55 44