Historik


Markiscity
Markiscity grundades 1991 av Peter Johansson. I början var Markiscity inriktad på solskydd för privatmarknaden i närområdet av Nynäshamn. I mitten av 90-talet sökte sig fler och fler restauranger samt bryggerier till det lilla Nynäshamnsföretaget vilket gjorde att Markiscity expanderade, inte bara personalmässigt utan företaget breddade även sin verksamhet med eventuthyrning av bardiskar och kylskåp. Till en följd av eventverksamheten tillkom kylskåpsrekonditionering och kylteknik som en naturlig del i utvecklingen.

Fram till 2009 hade eventverksamheten vuxit från 11 bardiskar till ca 300 st samt 350 st kylskåp. För att renodla verksamheten beslöt Peter och hans fru Carina Johansson att sälja solskyddsdelen och bara fokusera på eventuthyrning och kylskåpsrekond. Försäljningen blev startskottet på en snabb utveckling av kylskåpsrekonditionering och lagerhotell för alla kunders utrustning. Markiscity´s symaskin såldes och ett tryckeri skapades för att tillgodose de krav på profilering av kylskåpen som marknaden efterfrågade. Våra specialutbildade chaufförer hjälper slutkunden med allt från överplock av varor till lättare ombyggnad i butiken, allt beroende på vad vår kund önskar. I vårt egenutvecklade IT-system har vi kontroll på våra kunders utrustningar från vilka delar som bytts under rekonditioneringen till utrustningens placering.

I september 2019 sålde Peter och Carina Markiscity och dotterbolaget Dandy Dots till Teqnion. I och med försäljningen kommer Markiscity ha större möjligheter att expandera och utvecklas vilket har varit planen under en tid.
Läs mer om Teqnion här nedan.

Dandy Dots AB
Grundades år 2007 i en lokal strax utanför Nynäshamn och producerade då mestadels affischer till bland annat NK och H&M.
År 2008 förvärvades företaget av Peter Johansson i syftet att agera stödverksamhet till Markiscity Service AB. Nya maskiner införskaffades och Dandy Dots AB började nu producera
dekaler till eventmateriel så som kylskåp och bardiskar.
Under åren har Dandy Dots AB, genom Markiscity Service AB, skaffat stora kunder så som Coca Cola och Nordic Cooling Solutions till vilka man producerar bland annat dekaler och skyltar.
Företaget fortsätter idag att fokusera på den här typen av produkter men har även letat sig in på andra marknader. Idag finns möjlighet att erbjuda t.ex. fordonsdekor, affischer, vepor och banderoller med mera.

Teqnion
Teqnion AB är en industrikoncern med ett nuvarande innehav av tolv aktiva resultatenheter inom tre affärsområden: Industry, Growth och Niche. Genom dessa erbjuder Teqnion ledande produkter och specialistkompetens inom utvalda marknadsnischer. Detta inkluderar bland annat komponenter, maskiner, system och tjänster med högt teknikinnehåll. Bolagets affärsmodell är att växa både genom organisk tillväxt i dotterbolagen samt genom företagsförvärv. Merparten av Teqnions försäljning sker inom Norden med Sverige som primär huvudmarknad.