Medarbetare


Markiscity är ett stark och framgångsrikt lag som består av 24 medarbetare och 26 chaufförer. Vårt motto är ”Bästa service i rätt tid till rätt kostnad” och för att nå dit så måste vi alltid vara lyhörd och ha flexibla lösningar ute hos kunderna. Många på företaget har hängt med länge och bidrar med kunskap och familjeandan inom företaget är viktigt för framgång.

Johan Bredenberg

johan.bredenberg@markiscity.se

VD
Ann Jonsson
Eventbokningsansvarig
Jonas Lillhannus
Tryckansvarig
Christian Nilsson
Rekond