TRYCKERI

Dandy Dots grundades år 2007 i en lokal strax utanför Nynäshamn och producerade då mestadels affischer till bland annat NK och H&M.

År 2008 förvärvades företaget av Peter Johansson i syftet att agera stödverksamhet till Markiscity Service AB. Nya maskiner införskaffades och Dandy Dots AB började nu producera dekaler till eventmateriel så som kylskåp och bardiskar.

Under åren har Dandy Dots AB, genom Markiscity Service AB, skaffat stora kunder så som Coca Cola och Nordic Cooling Solutions till vilka man producerar bland annat dekaler och skyltar.

Företaget fortsätter idag att fokusera på den här typen av produkter men har även letat sig in på andra marknader. Idag finns möjlighet att erbjuda t.ex. fordonsdekor, affischer, vepor och banderoller med mera.