Medarbetare


Markiscity är ett stark och framgångsrikt lag som består av 11 rekondare, 22 chaufförer och 5 1/2 på kontoret. Några har hängt med sen 90-talet, ett par har prövat vingarna på andra arbetsplatser men återvänt då kamratskapet och familjeandan inom företaget har varit för betydelsefull.

Peter Johansson
VD
Linda Strömblad
Eventbokningsansvarig
Jonas Lillhannus
Tryckansvarig
Jan Sjödin
Lager