Historik


Markiscity
Markiscity grundades 1991 av Peter Johansson. I början var Markiscity inriktad på solskydd för privatmarknaden i närområdet av Nynäshamn. I mitten av 90-talet sökte sig fler och fler restauranger samt bryggerier till det lilla Nynäshamnsföretaget vilket gjorde att Markiscity expanderade, inte bara personalmässigt utan företaget breddade även sin verksamhet med eventuthyrning av bardiskar och kylskåp. Till en följd av eventverksamheten tillkom kylskåpsrekonditionering och kylteknik som en naturlig del i utvecklingen.

Fram till 2009 hade eventverksamheten vuxit från 11 bardiskar till ca 300 st samt 350 st kylskåp. För att renodla verksamheten beslöt Peter och hans fru Carina Johansson att sälja solskyddsdelen och bara fokusera på eventuthyrning och kylskåpsrekond. Försäljningen blev startskottet på en snabb utveckling av kylskåpsrekonditioneringen. Markiscitys symaskin såldes och ett tryckeri skapades för att tillgodose de krav på profilering av kylskåpen som marknaden efterfrågade. Idag är tryckeriet ett dotterbolag till Markiscity Service AB. Huvudinriktningen är fortfarande tryck till kylskåp men med drivande personal och moderna maskiner så utvecklas verksamheten hela tiden.

Målet för 2018 är att Markiscity ska hantera 60 000 kylskåp och bardiskar med egenkontrollerade bilar. Våra specialutbildade chaufförer hjälper slutkunden med allt från överplock av varor till lättare ombyggnad i butiken, allt beroende på vad vår kund önskar. I vårt egenutvecklade IT-system har vi kontroll på våra kunders utrustningar från vilka delar som bytts under rekonditioneringen till utrustningens placering.

Dandy Dots AB
Grundades år 2007 i en lokal strax utanför Nynäshamn och producerade då mestadels affischer till bland annat NK och H&M.
År 2008 förvärvades företaget av Peter Johansson i syftet att agera stödverksamhet till Markiscity Service AB. Nya maskiner införskaffades och Dandy Dots AB började nu producera
dekaler till eventmateriel så som kylskåp och bardiskar.
Under åren har Dandy Dots AB, genom Markiscity Service AB, skaffat stora kunder så som Coca Cola och Nordic Cooling Solutions till vilka man producerar bland annat dekaler och skyltar.
Företaget fortsätter idag att fokusera på den här typen av produkter men har även letat sig in på andra marknader. Idag finns möjlighet att erbjuda t.ex. fordonsdekor, affischer, vepor och banderoller med mera.