Markiscity AB

Markiscity grundades 1991 som en enskild firma av Peter Johansson. 1993 ombildades företaget till ett AB. I början var Markiscity inriktat på privatmarknaden i närområdet av Nynäshamn. I mitten av 90-talet sökte sig fler och fler restauranger samt bryggerier till det lilla Nynäshamnsföretaget vilket gjorde att Markiscity expanderade och bytte lokaler eftersom bl.a. profileringsbehovet på markiserna ökade. 2002 bytte företaget återigen lokaler. Bytet denna gång berodde på att Markiscity Service utökade sin eventhantering vilket innebar att lokalerna blev för små.

Markiscitys mål är att tillgodose kundernas behov av solskydd av högsta kvalitet så långt det är möjligt. Detta innebär att vi ständigt har ögonen öppna för nya produkter som vi testar innan vi eventuellt rekommenderar dem till våra kunder. Många produkter har passerat in hos oss men få har levererats ut till kunder pga bristande kvalitet. Med anledning av detta, hög kvalitet och specialanpassningar för våra kunder, är vi idag ett av Sveriges ledande solskyddsföretag.

I dagsläget är vi fem anställda, två säljare, en sömnadsarbetare, en tryckare samt chefen. Under sommarhalvåret då vi har vår högsäsong hyr vi in ett antal montörer för att öka monteringstakten.

Markiscity AB såldes 2009 för att renodla verksamheten till bara kylskåpsrekond och eventuthyrning.

Markiscity Service AB

Markiscity Service AB grundades 1995 av Peter Johansson. Företaget grundades då eventhantering blev en betydande del av Markiscity AB.

Företaget är specialiserat på eventmaterial så som bardiskar, kylskåp, bord och bänkar m.m. Det är sex anställda, en ordermottagare, en chaufför, en säljare och tre som ansvarar för in- och utleveranserna samt underhållet av materialet. När vi har högsäsong under sommaren hyr vi in fyra till fem personer som hjälper oss med transporter och underhåll. Under de senaste fyra fem åren har vi förutom att erbjuda leverans av eventmaterial även byggt skräddarsydda lösningar av t.ex. bardiskar. Dessa har vi profilerat med egentillverkade vepor enligt kundens önskemål.

Event som vi levererat till är Swedish Open i Tennis, Stockholm 750 år, Gävle cityfest, ölmässan i Nacka, Piteå dansar och ler m.fl.

Från 2005 sköter bolaget även försäljningen för Frigoglass’ kylskåp.

Under 2007 och 2008 har vi utvecklat ett IT-system som möjliggör för våra kunder att kontrollera status på deras ordrar. I och med detta fick vi även Sverigelagret av kylskåp från Frigoglass.

Dandy Dots AB

Grundades år 2007 i en lokal strax utanför Nynäshamn och producerade då mestadels affischer till bland annat NK och H&M.

År 2008 förvärvades företaget av Peter Johansson i syftet att agera stödverksamhet till Markiscity Service AB. Nya maskiner införskaffades och Dandy Dots AB började nu producera

dekaler till eventmateriel så som kylskåp och bardiskar.

Under åren har Dandy Dots AB, genom Markiscity Service AB, skaffat stora kunder så som Coca Cola och Nordic Cooling Solutions till vilka man producerar bland annat dekaler och skyltar.

Företaget fortsätter idag att fokusera på den här typen av produkter men har även letat sig in på andra marknader. Idag finns möjlighet att erbjuda t.ex. fordonsdekor, affischer, vepor och banderoller med mera.